JAVNO PREDUZEĆE ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA "INGRIN" INĐIJA

INGRIN

Lokacija regionalne deponije

Lokacija regionalne deponije

Lokacija na kojoj se nalazi regionalna deponija za čvrsti komunalni odpad je na teritoriji opštine Indjija, izmedju Beške i Novih Karlovaca, oko 8 km severoistočno od Indjije, u blizini autoputa E75 Beograd-Novi Sad (Koridor 10)

Ulaz u deponiju

Ulaz u deponiju

Na samoj deponiji su izgrađeni platoi za separaciju, parkinzi, saobraćajnice u okviru kompleksa deponije, trafo stanica MBTS 630 kVa, zaštitna žičana ograda i postavljen zastitni zeleni pojas (zasađeno oko 1.000 sadnica)

Lokacija regionalne deponije

Lokacija regionalne deponije

Na samoj deponiji su izgrađene 2 kasete na 4 ha sa kompletnom izolacijom, biotrnovima, sabirnim bunarima, tucaničkim putevima

O nama


Sporazumom o saradnji opština vezanom za formiranje regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom iz 2007. godine obuhvaćene su opštine Inđija, Stara Pazova, Ruma, Irig, Šid i Sremske Karlovci. S obzirom da je nova regionalna deponija locirana na teritoriji opštine Inđija, Opštine potpisnice Sporazuma o formiranju regiona su u potpunosti prepustile odgovornost opštini Inđija za investicije i upravljanje regionalnom sanitarnom deponijom što je definisano Aneksom sporazuma o saradnji koji je potpisan 2011. godine. Iste godine je sremskom regionu priključena i opština Pećinci. Organizaciona struktura sistema upravljanja otpadom je takva da je opština Inđija osnivač Javnog preduzeća za sakupljanje i odlaganje otpada i održavanje deponija „Ingrin“, a relacije sa ostalim opštinama će biti definisane na osnovu ugovorno-komercijalnih aranžmana.

 

Nakon dobijanja upotrebne dozvole za deponiju i ispunjenja ostalih uslova za obavljanje pretežne delatnosti JP „Ingrin“, koja je u trenutku osnivanja JP „Ingrin“ jedna od delatnosti iz nadležnosti JKP „Komunalac“ iz Inđije, Skupština opštine Inđija će posebnom odlukom i izmenom osnivačkog akta JKP „Komunalac“, kao jednu od delatnosti tog javnog preduzeća brisati delatnost za koju je osnovano JP „Ingrin“.

Više


Copyright 2012-2013 ingrin.rs