JAVNO PREDUZEĆE ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA "INGRIN" INĐIJA

INGRIN

Lokacija regionalne deponije

Lokacija regionalne deponije

Lokacija na kojoj se nalazi regionalna deponija za čvrsti komunalni odpad je na teritoriji opštine Indjija, izmedju Beške i Novih Karlovaca, oko 8 km severoistočno od Indjije, u blizini autoputa E75 Beograd-Novi Sad (Koridor 10)

Ulaz u deponiju

Ulaz u deponiju

Na samoj deponiji su izgrađeni platoi za separaciju, parkinzi, saobraćajnice u okviru kompleksa deponije, trafo stanica MBTS 630 kVa, zaštitna žičana ograda i postavljen zastitni zeleni pojas (zasađeno oko 1.000 sadnica)

Lokacija regionalne deponije

Lokacija regionalne deponije

Na samoj deponiji su izgrađene 2 kasete na 4 ha sa kompletnom izolacijom, biotrnovima, sabirnim bunarima, tucaničkim putevima

Ambalažni otpad

U opštini Inđija već postoji organizovani način sakupljanja PET ambalaže i to od 2007. godine.U opštini se vrši odvojeno sakupljanje PET i papira i oni se posebno sakupljaju i prodaju. Ambalažni otpad je prema Katalogu otpada definisan pod indeksnim brojem 15 00 00. Ambalaža je proizvod napravljen od materijala različitih svojstava, koji služi za smeštaj, čuvanje, rukovanje, isporuku, predstavljanje robe i zaštitu njene sadržine, a uključuje i predmete koji se koriste kao pomoćna sredstva za pakovanje, umotavanje, vezivanje, nepropusno zatvaranje, pripremu za otpremu i označavanje robe.


Prema Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu ambalaža predstavlja sve proizvode bez obzira na prirodu materijala od kojeg su izgrađeni a korišteni su za sadržavanje, čuvanje, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe – od sirovina do gotovih proizvoda, od proizvođača do korisnika ili potrošača.

Ambalaža može biti:

1.Prodajna ili primarna – najmanja ambalažna jedinica u kojoj se proizvoid prodaje

kupcu

2.Skupna ili sekundarna – ambalažna jedinica koja sadrži više proizvoda u primarnoj ambalaži. Ova vrsta ambalaže koristi se za jednostavnije rukovanje s više istih proizvoda. Svaki se proizvod u primarnoj ambalaži može koristiti pojedinačno.

3.Transportna ili tercijalna – zaštitna ambalaža koja omogučava prevoz, pretovar i rukovanje određenom količinom proizvoda pakiranog samo u prodajnoj ili skupnoj ambalaži.

Proizvodi od različitih materijala – stakla, plastike, papira, kartona, drva, metala, višeslojnih mešanih materijala i sl.

PET AMBALAŽA

Jedna od najčeščih primena plastike je u ambalažne svrhe zato što je lagana, izdržljiva i otporna na rasprskavanje i vlagu. Po nekim istraživanjima, čak 30 – 40% svih plastičnih proizvoda korišteno je za pakovanje. PET ambalaža se reciklira spaljivanjem ili topljenjem,a vrste recikliranih proizvoda su poliesterna vlakna, flasteri, boce za piće, termoizolacijske ploče i dr.


Copyright 2012-2013 ingrin.rs