JAVNO PREDUZEĆE ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA "INGRIN" INĐIJA

INGRIN

Lokacija regionalne deponije

Lokacija regionalne deponije

Lokacija na kojoj se nalazi regionalna deponija za čvrsti komunalni odpad je na teritoriji opštine Indjija, izmedju Beške i Novih Karlovaca, oko 8 km severoistočno od Indjije, u blizini autoputa E75 Beograd-Novi Sad (Koridor 10)

Ulaz u deponiju

Ulaz u deponiju

Na samoj deponiji su izgrađeni platoi za separaciju, parkinzi, saobraćajnice u okviru kompleksa deponije, trafo stanica MBTS 630 kVa, zaštitna žičana ograda i postavljen zastitni zeleni pojas (zasađeno oko 1.000 sadnica)

Lokacija regionalne deponije

Lokacija regionalne deponije

Na samoj deponiji su izgrađene 2 kasete na 4 ha sa kompletnom izolacijom, biotrnovima, sabirnim bunarima, tucaničkim putevima

Javne nabavke

Nazad
Javna nabavka male vrednosti 1/2016

21.01.2016

Javna nabavka male vrednosti 1/2016

Poziv za podnošenje ponude za javnu nabavku male vrednosti broj 1/2016

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 1/2016

Odluka_o_dodeli_ugovora_2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

ИНТЕРНИ АКТ

JAVNA NABAVKA MALE VRENOSTI Broj 1/2016

USLUGA OBEZBEĐENjA I ODRŽAVANjA REGIONALNE SANITARNE DEPONIJE

Šifra iz ORN-a – 79710000 – Usluge obezbeđenja i 77310000 - Usluge sadnje i održavanja zelenih površina

Rok za podnošenje ponuda:  01.02.2016.godine do 09:00 časova na adresu JP „INGRIN“ Inđija Cara Dušana br.1 22320 Inđija

Otvaranje ponuda: 01.02.2016. godine u 09:30 časova u zgradi JKP VODOVOD I KANALIZACIJA Inđija Vojvode Stepe br.48 22320 Inđija

Lice za kontakt: Dalibor Barunčić 022/565-867 i e mail: ingrin@indjija.net
Pretraga


Tekst :
Copyright 2012-2013 ingrin.rs