JAVNO PREDUZEĆE ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA "INGRIN" INĐIJA

INGRIN

Lokacija regionalne deponije

Lokacija regionalne deponije

Lokacija na kojoj se nalazi regionalna deponija za čvrsti komunalni odpad je na teritoriji opštine Indjija, izmedju Beške i Novih Karlovaca, oko 8 km severoistočno od Indjije, u blizini autoputa E75 Beograd-Novi Sad (Koridor 10)

Ulaz u deponiju

Ulaz u deponiju

Na samoj deponiji su izgrađeni platoi za separaciju, parkinzi, saobraćajnice u okviru kompleksa deponije, trafo stanica MBTS 630 kVa, zaštitna žičana ograda i postavljen zastitni zeleni pojas (zasađeno oko 1.000 sadnica)

Lokacija regionalne deponije

Lokacija regionalne deponije

Na samoj deponiji su izgrađene 2 kasete na 4 ha sa kompletnom izolacijom, biotrnovima, sabirnim bunarima, tucaničkim putevima

Javne nabavke

PLAN JAVNIH NABAVKI I NABAVKI ZA 2022. GODINU PLAN JAVNIH NABAVKI I NABAVKI ZA 2022. GODINU
02.02.2022. | PROČITAJ CELU VEST
ODLUKA O USVAJANJU PLANA NABAVKI ZA 2022. GODINUODLUKA O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINUPLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU ...


PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU
20.01.2021. | PROČITAJ CELU VEST
PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA ODLUKA O USVAJANJU PLANA NABAVKI ZA 2021. GODINUPLAN NABAVKI ZA 2021. GODINUODLUKA O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINUPLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU ...


PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU
21.01.2020. | PROČITAJ CELU VEST
ODLUKA O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINUPLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU JNMV dobara   broj  1/2020   –  GORIVAPoziv za podnošenje ponude za javnu nabavku male vrednosti broj 1/2020Konkursna ...


PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU
11.01.2019. | PROČITAJ CELU VEST
ODLUKA O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINUPLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI broj 1/2019 Poziv za podnošenje ponude za javnu nabavku male vrednosti broj 1/2019Konkursna dokumentacija za javnu ...


PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU
17.01.2018. | PROČITAJ CELU VEST
ODLUKA O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINUPLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINUJAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI broj 1/2018Poziv za podnošenje ponude za javnu nabavku male vrednosti broj 1/2018Konkursna dokumentacija za javnu nabavku ...


Pretraga


Tekst :
Copyright 2012-2013 ingrin.rs