JAVNO PREDUZEĆE ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA "INGRIN" INĐIJA

INGRIN

Lokacija regionalne deponije

Lokacija regionalne deponije

Lokacija na kojoj se nalazi regionalna deponija za čvrsti komunalni odpad je na teritoriji opštine Indjija, izmedju Beške i Novih Karlovaca, oko 8 km severoistočno od Indjije, u blizini autoputa E75 Beograd-Novi Sad (Koridor 10)

Ulaz u deponiju

Ulaz u deponiju

Na samoj deponiji su izgrađeni platoi za separaciju, parkinzi, saobraćajnice u okviru kompleksa deponije, trafo stanica MBTS 630 kVa, zaštitna žičana ograda i postavljen zastitni zeleni pojas (zasađeno oko 1.000 sadnica)

Lokacija regionalne deponije

Lokacija regionalne deponije

Na samoj deponiji su izgrađene 2 kasete na 4 ha sa kompletnom izolacijom, biotrnovima, sabirnim bunarima, tucaničkim putevima

Javne nabavke

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV 1/2014 Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV 1/2014
25.03.2014. | PROČITAJ CELU VEST
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU JNMV 1/2014...


Javna nabavka male vrednosti 1/2014 Javna nabavka male vrednosti 1/2014
06.03.2014. | PROČITAJ CELU VEST
Predmet Javne nabavke su Usluge održavanja kompleksa regionalne sanitarne deponijeŠifra iz ORN-a – 77310000 – Usluge sadnje i održavanja zelenih površinaRok za podnošenje ponuda:  17.03.2014.godine do 12:00 časova na adresu JP „INGRIN“ ...


Javna nabavka male vrednosti 2/2014 Javna nabavka male vrednosti 2/2014
06.03.2014. | PROČITAJ CELU VEST
JAVNA NABAVKA MALE VRENOSTI BR.2/2014 Predmet Javne nabavke su Usluge obezbeđenja regionalne sanitarne deponije Šifra iz ORN-a – 79710000 – Usluge obezbeđenja Rok za podnošenje ponuda:  17.03.2014.godine do 12:30 časova na adresu ...


Pretraga


Tekst :
Copyright 2012-2013 ingrin.rs